NEW PIECES

Mia Sofa by KOKET

PLISSE | BED

Mia Sofa by KOKET

MIA | SOFA

Lemprica Side Table by KOKET

LEMPRICA | SIDE TABLE

Ruchê Table Lamp by KOKET

RUCHÊ | TABLE LAMP

Vengeance Table Lamp by KOKET

VENGEANCE | TABLE LAMP

Outburst Chandelier by KOKET

OUTBURST | CHANDELIER

Asia Chair by KOKET

ASIA | CHAIR

Hemma Chair by KOKET

HEMMA | CHAIR

Hemma Chair by KOKET

CHICLET | CHAIR

Egoist Mirror by KOKET

EGOIST | MIRROR

Lemprica Mirror by KOKET

LEMPRICA | MIRROR

Gisele Side Table by KOKET

GISELE | SIDE TABLE

Yasmine Bar Table by KOKET

YASMINE | BAR TABLE

Exotic Ormolu Desk by KOKET

EXOTIC ORMOLU | DESK

Zeba Chaise by KOKET

ZEBA | CHAISE

Caprichosa II Chair by KOKET

CAPRICHOSA II | SOFA

Mia Puff by KOKET

MIA | PUFF

Ribbon Dining Table by KOKET

RIBBON | DINING TABLE

Opium Cabinet by KOKET

OPIUM | CABINET

Decadence Bookcase by KOKET

DECADENCE | BOOKCASE

Enchanted II Dining Table by KOKET

ENCHANTED II | DINING TABLE

Minx Coffee Table by KOKET

MINX | COFFEE TABLE

Stella Mirror by KOKET

TAMARA | MIRROR